การผูกผ้าลายผีเสื้อ

การติดผ้าแบบผีเสื้อ ต่อไปเลยนะคะ


การติดผ้า เป็นศิลปการปูผ้าที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง

ที่จำเป็นต้องใช้ความใจเย็น ..ในการทำมาค่อนข้างสูงมาก

แต่ก็คุ้มค่ากับคุณค่าของงาน ที่ชวนมอง และสบายตา

เหมาะสำหรับ งานที่ค่อนข้างหรูนะคะ ... ลองทำตาม

ขั้นตอน ที่บอกไปอย่างช้าๆนะคะ


ขออวยพร ให้ทำได้ สำเร็จ และสวยงามดังใจนึกค่ะ . ..
ขั้นแรก นำผ้าที่พับชายด้านนอกมาทาบกับขอบโต๊ะ แล้วกลัดเข็มหมุดที่

ปลายผ้าด้านแนวนอน เพื่อให้ผ้ายึดติดกับขอบโต๊ะ
ดึงผ้าให้ตึงโดยให้ผ้าขนานกับขอบโต๊ะ ส่วนชายผ้าด้านล่าง

ให้ชายลอยห่างจากพื้นพอประมาณจับจีบทบผ้าแล้วกลัดเข็มหมุดเพื่อทำบ่วงสำหรับทำตัวผีเสื้อวนผ้ากลับมาติดเข็มหมุดอีกครั้งดึงผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะอีกทีแล้วกลัดเข็มหมุด
จากภาพข้างบนจะได้รูปบ่วงสำหรับทำตัวผีเสื้อได้ตัวบ่วงสำหรับทำตัวผีเสื้อที่ 1
จากนั้นจึงเริ่มทำบ่วงตัวต่อไปจะกลัดเข็มหมุด

เว้นช่วงห่างประมาณ 1 นิ้ว ต่อตัวผีเสื้อดึงผ้ามาทบกันวัดช่วงตัวจากบ่วงที่ทำสำเร็จแล้ว

ซึ่งจะวัดจากเข็มหมุดตัวที่สองของบ่วงตัวแรก
ทำตามภาพที่ 3 - 9 ไปเรื่อยๆ จนได้บ่วงครบรอบโต๊ะ

ดังภาพ
เมื่อทำบ่วงครบรอบโต๊ะแล้ว ก็เริ่มทำตัวผีเสื้อ

โดยจับจีบผ้าเล่ขึ้นประมาณ 3 - 4 จีบ ดังภาพ


เมื่อจับจีบผ้าส่วนที่พับออกด้านนอกไว้ 3 - 4 จีบ

แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กดไว้


ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กดผ้าที่จับจีบไว้ แล้วจึง

กลัดเข็มหมุดตรงกึ่งกลางผ้าที่จับจีบไว้


เมื่อกลัดเข็มหมุดที่กึ่งกลางผ้าได้แล้ว ก็จะได้

ตัวผีเสื่อดังรูปดึงผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะอีกทีแล้วกลัดเข็มหมุด
งานที่สำเร็จแล้วดังภาพ